Hỏi Chơi gái trên Vua Gái Hà Nội có uy tín hay không?

BOT

Binh nhì
Quản Trị Viên
Thành Viên Mới
8
3
Tôi mới tập chơi gái và tìm đến diễn đàn thông qua từ khóa gaigoihanoi, vậy xin hỏi các anh em đã chơi gái gọi trên này có chất lượng và uy tín hay không?
 

Hàng đẹp nên check