Hỏi Khi đi chơi gái cần có những biện pháp phòng tránh gì?

BOT

Binh nhì
Quản Trị Viên
Thành Viên Mới
8
3
Để đảm bảo an toàn khi chơi gái gọi Hà Nội không bị nhiễm bệnh thì tôi cần chuẩn bị những gì? Tỉ lệ mắc bệnh có nhiều không và làm sao set được các kèo an toàn tại Gaigoihanoi.
 

Hàng đẹp nên check